ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มีนาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02&77854252&778547864 ต่อ 132

รายละเอียดการรับสมัคร
ระดับปริญญาโท  : http://bit.ly/2FIwHzu
 ระดับปริญญาเอก : http://bit.ly/2R7Pfdw 

- ขอแจ้งรหัสหลักสูตร สำหรับเปิดรับสมัครนิสิต -

 หลักสูตร วท.ม. สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

ก2 รหัส 2140

หลักสูตร วท.ด. สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
แบบ 1.1 รหัส 2141
แบบ 1.2 รหัส 2142
แบบ 2.1 รหัส 2143
แบบ 2.2 รหัส 2144

รายละเอียดหลักสูตร

 


ประชาสัมพันธ์ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 35

ในวันที่ 11 &77854 15 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/rabad35schedule

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/rabad35 

Copyright (c) Site Name 2017