ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่

นางเบญจพร ทองเที่ยงดี
นักสุขศึกษา ชำนาญการพิเศษ P5

สราวุฒิ อยู่ฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ นักสุขศึกษา P7

วิไลลักษณ์ อยู่ฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน บริหารงานทั่วไป P7

นางสุวรรณา ดีแท้
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวภาวิตา ดอนแก
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา วิชาการศึกษา P7

นางสาวหัทยา แก้วเข้ม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา วิชาการศึกษา P7

นางสาวนิรัชฎา สมปรีดา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน บริหารงานทั่วไป P7

นายปริญญา กิติดำรงสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สถิติ

นางวรรณี หอมฟุ้ง
พนักงานสถานที่

|< < 0 1 2 > >|
Copyright (c) Site Name 2017