ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 


รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร

Shift Work and Leukocyte Count Changes among Workers in Bangkok 
By Hanprathet N. Lertmaharit S. Lohsoonthorn V. ... Ammaranond P. Jiamjarasrangsi W. 

Annals of work exposures and health

Published 2019

Obstructive sleep apnea as a risk factor for preeclampsia–eclampsia

Sleep and Breathing

By Jaimchariyatam N. Na-rungsri K. Tungsanga S. ... Lohsoonthorn V. Totienchai S.

Published 2019

อ่านเพิ่มเติม

ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

Effectiveness of Tuberculosis Screening Technology in the Initiation of Correct Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis at a Tertiary Care Hospital in Thailand: Comparative Analysis of Xpert MTB/RIF Versus Sputum AFB Smear
By Khumsri J. Hiransuthikul N. Hanvoravongchai P. Chuchottaworn C.

Asia-Pacific Journal of Public Health

Published 2018

Patients’ attitude toward diabetes mellitus screening in Thai dental clinics
By Tantipoj C. Hiransuthikul N. Supa-Amornkul S. Lohsoonthorn V. Khovidhunkit S.P.

Journal of Health Research

Published 2018

อ่านเพิ่มเติม

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

Chronic occupational exposure to lead leads to significant mucocutaneous changes in lead factory workers
By Rerknimitr P. Kantikosum K. Chottawornsak N. ... Sutheparuk S. Panchaprateep R.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Published 2019

Lung function change in hyperbaric chamber inside attendants
By Poolpol P. Sithisarankul P. Rattananupong T. 

International Maritime Health

Published 2019

อ่านเพิ่มเติม

รศ.สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์

Shift Work and Leukocyte Count Changes among Workers in Bangkok 
By: Hanprathet N. Lertmaharit S. Lohsoonthorn V. ... Ammaranond P. Jiamjarasrangsi W.

Annals of work exposures and health

Published: 2019

Obstructive sleep apnea as a risk factor for preeclampsia–eclampsia 
By: Jaimchariyatam N. Na-rungsri K. Tungsanga S. ... Lohsoonthorn V. Totienchai S.

Sleep and Breathing

Published: 2019

อ่านเพิ่มเติม

รศ.นพ.ทศพร วิมลเก็จ

Efficiency and cost-effectiveness of dyslipidemia screening methods among workers in Bangkok
By: Sanguantrakul U.Jiamjarasrangsi W.Vimolket T.

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

Published: 2010

Economic evaluation of computed radiography comparing to film method in quality control of general X-ray machine at Phramongkutklao Hospital.
By: Saengruang-Orn S.Vimolket T.Mongkolsuk M....Thungsiri K.Kamolratanakul P.

Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet

Published: 2009

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.นพ.สุนทร ศุภพงษ์

Renal impairment and Stone risk in inhabitants environmentally exposed to cadmium in Mae Sot District of Tak Province Thailand
By: Tosukhowong P.Boonla C.Prapunwattana P....Tungsanga K.Mahasakpun P.

Asian Biomedicine

Published: 2008

Brainstem auditory evoked potentials BAEPs study in chronic arsenic poisoning patients.
By: Supapong S.Sriratanabun J.

Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet

Published: 2005

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

Does reviewing fasting plasma glucose results patterns before glycosylated hemoglobin testing in type-2 diabetic patients lead to better testing decision
By: Intharachuti W. Sriratanaban J.

Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews

Published: 2019

Burden of diseases among nursing staff in a Tertiary Hospital in Thailand
By: Lertpitakpong C. Sriratanaban J. Chaikledkaew U. Hanvoravongchai P.

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

Published: 2019

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

Shift Work and Leukocyte Count Changes among Workers in Bangkok 
By: Hanprathet N. Lertmaharit S. Lohsoonthorn V. ... Ammaranond P. Jiamjarasrangsi W.

Annals of work exposures and health

Published: 2019

Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central Thailand 
By: Sornboot J. Aekplakorn W. Ramasoota P. ... Tumwasorn S. Jiamjarasrangsi W.

Asian Biomedicine

Published: 2019

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม

Capacity building process in environmental and health impact assessment for a Thai community  
By: Chaithui S. Sithisarankul P. Hengpraprom S.

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

Published: 2017

Factors influencing decisions of Laotian patients to use health care services in Thailand
By: Charoenmukayananta S.Sriratanaban J.Hengpraprom S.Trarathep C.

Asian Biomedicine 

Published: 2014

อ่านเพิ่มเติม

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

Height-Width Ratio of Proximal Femoral Epiphysis: Estimation of Lateral Pillar Involvement in Bilateral Perthes Disease
By: Woratanarat P. Lorungroj K. Dechosilpa C. ... Woratanarat T. Thakkinstian A.

Journal of Pediatric Orthopaedics

Published: 2018

Promoting healthy foods in healthcare system in Thailand
By: Woratanarat T. Woratanarat P. 

International Journal of Health Promotion and Education

Published: 2018

Journal of Pediatric Orthopaedics
อ่านเพิ่มเติม

อ.นพ.อานนท์ วรยิ่งยง

Effectiveness of modified health belief model-based intervention to reduce body mass index for age in overweight junior high school students in Thailand
By: Khumros W. Vorayingyong A. Suppapitiporn S. Rattananupong T. Lohsoonthorn V.

Journal of Health Research

Published: 2019

Changes in hepatitis A virus HAV seroprevalence in medical students in Bangkok Thailand from 1981 to 2016

By: Sintusek P. Sa-Nguanmoo P. Posuwan N. ... Vorayingyong A. Poovorawan Y.

BMC Research Notes 

Published: 2018

อ่านเพิ่มเติม

อ.พญ.ภรณี เหล่าอิทธิ

Incidence of infusion hypersensitivity reaction after withholding dexamethasone premedication in early breast cancer patients not experiencing two previous cycles of infusion hypersensitivity reaction for weekly paclitaxel chemotherapy
By: Parinyanitikul N. Tanpipattanakul W. Poovorawan N. ... Thanasanvimon S. Sriuranpong V.

Supportive Care in Cancer

Published: 2018

Feasibility of withholding dexamethasone premedicationfor hypersensitivity reactions associated with paclitaxeladministration
By: Tanpipattanakul W. Poovorawan N. Rattananupong T. ... Sriuranpong V. Parinyanitikul N.

Asian Biomedicine

Published: 2016

อ่านเพิ่มเติม

อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

Universal coverage but unmet need: National and regional estimates of attrition across the diabetes care continuum in Thailand 
By: Yan L.D. Hanvoravongchai P. Aekplakorn W. ... Neelapaichit N. Stokes A.C.

PLoS ONE

Published: 2020

Impact of Buddhist Lent Dry Campaign on alcohol consumption behaviour: A community level study 
By: Jirarattanasopha V. Witvorapong N. Hanvoravongchai P.

Health and Social Care in the Community

Published: 2019

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

Development and psychometric properties of the Thai Graves’ ophthalmopathy quality of life GO-QOL questionnaire
By: Lumyongsatien M. Keeratidamkerngsakul B. Pornpanich K. ... Aryasit O. Pongpirul K.

Journal of Patient-Reported Outcomes

Published: 2020

An early experience of Check List to Improve Patient Self-care and Product Defect Report in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CLIP-SP study
By: Takkavatakarn K. Puapatanakul P. Kanjanabuch T. ... Pikul N. Pongpirul K.

International Journal of Artificial Organs

Published: 2020

International Journal of Artificial Organs
อ่านเพิ่มเติม

อ.ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์

Shift Work and Leukocyte Count Changes among Workers in Bangkok

By: Hanprathet N. Lertmaharit S. Lohsoonthorn V. ... Ammaranond P. Jiamjarasrangsi W.

Annals of work exposures and health

Published: 2019

Effectiveness of modified health belief model-based intervention to reduce body mass index for age in overweight junior high school students in Thailand

By: Khumros W. Vorayingyong A. Suppapitiporn S. Rattananupong T. Lohsoonthorn V.

Journal of Health Research

Published: 2019

อ่านเพิ่มเติม

Copyright (c) Site Name 2017