ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์ > รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

ชื่อ-นามสกุล

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์
Assoc. Prof. Thira Woratanarat MD MMedSc.
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
หมายเลขโทรศัพท์
3701
E-mail

ความถนัดและเรื่องที่สนใจ

ประวัติการศึกษา

Human Subjects Research
2005-2008
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA
Preventive Medicine
2005
Preventive Medicine Association of Thailand Medical Council of Thailand
Epidemiology
2003-2004
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA
GCP in HIV Vaccine Clinical Trial
2003
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA
Research Ethic
2003
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA
Data Analysis of Vaccine Efficacy Trial
2001
Harvard University USA
Field Epidemiology
2001
Ministry of Public Health Thailand and US CDC
Clinical Epidemiology
2000-2001
University of Newcastle Australia
Health Financial Management and Policy in Health Care
1999
University of Newcastle Australia
Population Health
1997
University of Newcastle Australia
Medicine
1989-1995
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Thailand

Academic publications and presentations

ผลงานย้อนหลัง 5 ปี

1. Mahawan N and Woratanarat T. Tuberculosis Vaccines: Importance and Guidelines of Vaccine Study for Tuberculosis Prevention in Thailand. J Health Systems Research. 2019;132:234-40.
2. Lecktip C Woratanarat T Bhubhanil S et al. Risk Factors for Falls in Elderly. J Med Health Sci. 2019;261:85-103.
3. Woratanarat P Woratanarat T Woratanarat T et al. Effectiveness of E-Learning with Fifth-Year Medical Students Studying Metabolic Bone Diseases. J Med Assoc Thai. 2018;101Suppl.3:S211-S216.
4. Woratanarat P Lorungroj K Dechosilpa C Jaovisidha S Danpakdeekul N Woratanarat T Thakkinstian A. Height-Width Ratio of Proximal Femoral Epiphysis: Estimation of Lateral Pillar Involvement in Bilateral Perthes Disease. J Pediatr Orthop. 2018;3810:e577-e583.
5. Woratanarat T and Woratanarat P. Promoting Healthy Foods in Healthcare System in Thailand. Int J Health Promot Educ 2018;563:166-75.
6. Woratanarat T Woratanarat P and Lektip C. Primary Care Systems Profiles and Performance PRIMASYS: Thailand Case Study. Alliance for Health Policy and Systems Research World Health Organization and Bill & Melinda Gates Foundation 2017.
7. Chomchey N Woratanarat T Hiransuthikul N et al. Factors associated with intention to take non-occupational HIV post-exposure prophylaxis among Thai men who have sex with men. J Virus Erad 2017 July 1;33:128-139.
8. Woratanarat T Woratanarat P et al. Foods and Common Musculoskeletal Diseases. Charansanidwong Press Bangkok Thailand December 2016.
9. Woratanarat T Sampattavanich S Potipiti T et al. Behavioral Economics and Food Consumption. Chulalongkorn University 2016.
10. Woratanarat T Woratanarat P Hiransuthikul N et al. Health Services Responsiveness during Political Unrest in Bangkok Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. July-September 2016;73:253-8
11. Woratanarat T. 6+1 Building Blocks for Nutrition and Dietetics. Journal of The Thai Dietetic Association. Jan-Dec 2016;361-3:15-19.
12. Theebumrung A Sirikul S and Woratanarat T. Nutritional Status Changes after Denture Treatment among Elderly in Royal Denture Bestowed Project: A Case Study of Second Health Services Region. J Health Systems Research. 2016;101:17-22.

Honorary Awards and Scholarships

1. Certificate of Honor for Excellent Medical Student 4th year Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University 1992.
2. First Class Honor Doctor of Medicine Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University 1995.
3. Scholarship from Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Certificate of population health Center of Clinical Epidemiology and Biostatistics University of Newcastle Australia 1997.
4. Scholarship from Fogarty International Program Post-doctoral Fellowship in Epidemiology Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA 2003-4.
5. Health Promotion Award in Asia Responsible Entrepreneur Awarding Ceremony 2014 at Singapore Convention Center Singapore organized by Enterprise Asia.
6. Communitas Award 2015 for Excellence in Community Services and Social Responsibility. Association of Marketing and Communication Professionals Texas USA.
7. Australian Alumni Community Engagement Award 2018 at So Sofitel Hotel Bangkok Thailand organized by Australian Embassy of Thailand Australian-Thailand Chamber of Commerce and Australian Alumni Association of Thailand.

Copyright (c) Site Name 2017